Хизматлар

Клиникамиз хизматлари

АМБ 001 Вена ичига томчилаб дори юбориш (дори воситаси хисобга олинмаган)

АМБ 001/1 Вена ичига томчилаб дори юбориш (дори воситаси хисобга олинган)

АМБ 002 Вена ичига дори юбориш (дори воситаси хисобга олинмаган)

АМБ 002/2 Вена ичига дори юбориш (дори воситаси хисобга олинган)

АМБ 003 Мушак орасига инъекция килиш (дори воситаси хисобга олинмаган)

АМБ 003/1 Мушак орасига инъекция килиш (дори воситаси хисобга олинган)

АМБ 004 Боглам куйиш

КС 01 Уролог куриги (бирламчи)

КС 02 Уролог куриги (иккиламчи)

КС 03 Терапевт куриги (бирламчи)

КС 03/1 ЭКГ тула талкини билан

КС 04 Терапевт куриги (иккиламчи)

КС 05 Анестезиолог куриги

КС 05/1 Анестезиолог куриги (операциядан сунг)

ЛД 001 Умумий кон тахлили

ЛД 002 Кон гурухи ва резус факторини аниклаш

ЛД 003 Гематокрит

ЛД 004 Кон ивиш вактини аниклаш

ЛД 005 Кон Ph ини аниклаш

ЛД 006 Гликолизланган гемоглобин

ЛД 007 Конни биокимёвий тахлили (АЛТ;АСТ;Билирубин умумий;Мочевина;Креатинин;Глюкоза)

ЛД 007/1 ЭЧТ (Эритроцитлар чукиш тезлиги)ни аниклаш

ЛД 008 Жигар ферментлари АЛТ ва АСТ ни аниклаш

ЛД 009 Умумий билирубин (бевосита ва билвосита) микдорини аниклаш

ЛД 01/1 Лейкоформула +лейкоцитлар

ЛД 010 Конда билирубинни аниклаш (бевосита)

ЛД 011 Мочевина

ЛД 012 Креатинин

ЛД 013 Конда канд микдорини аниклаш

ЛД 014 Сийдик кислотасини аниклаш

ЛД 015 Конда умумий оксилни аниклаш

ЛД 016 Ишкорий фосфатаза

ЛД 017 Конда альфа амилаза микдорини аниклаш

ЛД 018 Конда альбумин микдорини аниклаш

ЛД 019 Коагулограмма

ЛД 020 Лактатдегидрогеназа

ЛД 021 Конда электролитлар микдорини аниклаш (Na+;К+;Ca+;Са++;Cl-)

ЛД 021/1 Электролитлар – Конда минераллар алмашинувини аниклаш (Mg+;Р+)

ЛД 026 Протромбин

ЛД 027 Тромбин вакти

ЛД 028 Фибриноген

ЛД 029 Холестерин ЛПВП

ЛД 030 Холестерин ЛПНП

ЛД 031 Холестерин умумий

ЛД 031/1 Конда липидлар спектрини аниклаш (ЛПВН,ЛПНП,Холестерин,Триглицеридлар)

ЛД 032 Тестостерон

ЛД 033 Фолликулостимулловчи гормон

ЛД 034 Лютеинловчи гормон

ЛД 035 Конда пролактин микдорини аниклаш

ЛД 036 Эстрадиол

ЛД 037 Умумий ПСА

ЛД 038 Эркин PSA

ЛД 039 Хорионик гонадотропин

ЛД 040 Альфа фетопротеин

ЛД 046 Гемоконтакт инфекциялар (HIV;RW;HbsAg;HCV)

ЛД 046/1 ВИЧ (HIV)

ЛД 047 Конда RW ни аниклаш

ЛД 048 Гепатит В (HbsAg)

ЛД 049 Гепатит С (HCV)

ЛД 050 Хламидиялар Tr IgM

ЛД 051 Хламидиялар Tr IgG

ЛД 052 Цитомегаловирус IgM

ЛД 053 Цитомегаловирус IgG

ЛД 054 Уреоплазмалар Ur IgM

ЛД 055 Уреоплазмалар Ur IgG

ЛД 056 Микоплазмалар Gen IgM

ЛД 057 Микоплазмалар Gen IgG

ЛД 058 Токсоплазмалар IgM

ЛД 059 Токсоплазмалар IgG

ЛД 060 Герпес II IgM

ЛД 061 Герпес II IgG

ЛД 062 Умумий сийдик тахлили

ЛД 062/1 Умумуий сийдик тахлили – Икки порцияли

ЛД 063 Стамей-Мейерс пробаси

ЛД 064 Нечипоренко буйича сийдик тахлили

ЛД 065 Зимницкий буйича сийдик тахлили

ЛД 065/1 Сийдикни бактериологик экиш

ЛД 066 Спермограмма

ЛД 067 Уретра ажралмаси тахлили

ЛД 068 Гениталий ажралмалари тахлили (аёл)

ЛД 068/1 Гениталийдан 3та нуктадан бактериологик экиш

ЛД 069 Простата секрети тахлили

ЛД 071 С-реактив оксил (Качественный анализ)

ЛД 072 АСЛО(Качественный анализ)

ЛД 073 Ревматоид фактор (РФ Качественный анализ)

ЛД 074 Реберг пробаси

РИ 001 Обзор урографияси

РИ 002 Корин бушлиги аъзолари обзор рентгенографияси

РИ 003 Тос суяклари рентгенографияси (тугри проекцияда)

РИ 004 Тос суяклари рентгенографияси (ёнбош проекцияда)

РИ 005 Фистулография

РИ 006 Ретроград уретроцистография

РИ 006/007 Ретроград и микцион цистоуретрография

РИ 007 Микцион цистоуретрография

РИ 008 Экскретор урография

РИ 008/1 Экскретор урография (контраст Юнигексол)

РИ 009 Антеград пиелоуретерография

РИ 010 Цистография 2 та проекцияда

УЗ 001 Буйраклар УТТ

УЗ 001/1 Ковук УТТ

УЗ 002 Ковук ва простата УТТ

УЗ 003 Ковук, бачадон ва ортиклари УТТ

УЗ 004 Ёргок аъзолари УТТ доплерография билан

УЗ 004/1 Ёргок аъзолари УТТ

УЗ 005 Бачадон ва ортиклари УТТ

УЗ 006 Жинсий олат УТТ

УЗ 007 Жигар ва ут пуфаги УТТ

УЗ 008 Ошкозон ости бези УТТ

УЗ 009 Талок УТТ

УЗ 010 Простата бези трансректал сонографияси

УЗ 011 Трансвагинал сонография

УЗ 012 Калконсимон бези УТТ

УЗ 013 Сут бези УТТ

УЗ 014 Юрак УТТ (ЭхоКГ)

УЗ 015 Кул томирларини допплерографияси

УЗ 016 Жинсий олат томирлари допплерографияси

УЗ 017 Буйрак томирлари допплерографияси

УЗ 018 Простата бези трансректал доплерографияси

УЗ 019 Корин бушлиги аъзолари (жигар, ут пуфаги, талок, ошкозон ости бези)

УЗ 020 Хомиладорликда УТТ допплер билан

УЗ 021 Фолликулометрия УТТ (абдоминал)

УЗ 022 Фолликулометрия УТТ (вагинал)

УЗ 023 Оёк томирлари допплерографияси

УЗ 024 Буйин томирлари допплерографияси (БЦС)

УЗ 025 Бош мия томирлари допплерографияси

УМ 001 Простата бези массажи

УМ 002 Уретрани инстилляция килиш

УМ 003 Ковук ичига дори воситаларни инстилляция килиш (дорини нархи бунга кирмайди)

УМ 004 Простата бези ёни клетчаткасига инъекция килиш

УМ 005 Ковукка катетер куйиш

УМ 006 Приапизмда каверноз танани аспирация килиш

УМ 007 Дори воситаларни каверноз танага инъекция килиш

УМ 008 Жинсий олат нервларини блокада (фалажлаш) килиш

УМ 009 Уруг чикарув йулини блокада килиш

УМ 010 Простата безидан биопсия олиш (гистологик текширув билан бирга)

УМ 011 Моякдан биопсия олиш (гистологик текширув билан бирга)

УМ 012 Ковукдан биопсия олиш (гистологик текширув билан бирга)

УМ 013 Буйракдан биопсия олиш (гистологик текширув билан бирга)

УМ 014 Ковукни диагностик видеоуретроцистоскопия килиш

УМ 015 Сийдик чикарув канали стентини видеоуретроцистоскопик олиб ташлаш

УМ 016 Сийдик чикарув канали стентини видеоуретроцистоскопик олиб ташлаш (Операциядан кейинги холатда)

УМ 017 Цистостомани алмаштириш

УФ 001 Урофлоуметрия

УФ 002 Урофлоуметрия (Сунъий)

ЭУ 01 Буйрак тошини экстракорпорал литотрипсия килиш (майдалаш) – огриксизлантиришсиз

ЭУ 02 Сийдик чикарув йули тошини экстракорпорал литотрипсия килиш (майдалаш) – огриксизлантиришсиз

ЭУ 03 Ковук тошини экстракорпорал литотрипсия килиш (майдалаш) – огриксизлантиришсиз

ФТ 001 Электротерапия (5 сеансов)

ФТ 001/1 Электротерапия (10 сеансов)

ФТ 002 Магнитотерапия (5 сеансов)

ФТ 002/1 Магнитотерапия (10 сеансов)

ФТ 003 Ультразвуковая терапия (5 сеансов)

ФТ 003/1 Ультразвуковая терапия (10 сеансов)

ФТ 004 Лазерная терапия (5 сеансов)

ФТ 004/1 Лазерная терапия (10 сеансов)

СКД 001 Стационарда ётиб даволаниш к/д (24 соатгача)

СКД 002 Стационарда ётиб даволаниш к/д (12 соатгача, 1 махал овкатланиш билан)

СКД 003 Стационарда ётиб даволаниш к/д (6 соатгача, овкатланишсиз)

АНМ 001 Внутривенный наркоз

АНМ 002 Спинномозговая анестезия

АНМ 003 Перидуральная анестезия

АНМ 004 Эпидуральная анестезия

АНМ 005 Комбинированная анестезия

АНМ 006 Эндотрахеальный наркоз

ЛО 001 Лапароскопик уретеролитотомия

ЛО 002 Лапароскопик пиелопластика

ЛО 003 Лапароскопик буйрак кистэктомияси

ЛО 004 Лапароскопик нефрэктомия

ЛО 005 Лапароскопик холецистэктомия

ЛО 005/1 Иккиламчи лапароскопик холецистэктомия

ЛО 006 Киндик чурраси лапароскопик герниопластикаси (сеткали имплантант нархисиз)

ЛО 007 Бир томонлама чов чурраси лапароскопик герниопластикаси (сеткали имплантант нархисиз) (ТЕР ТАРР)

ЛО 007/1 Икки томонлама чов чурраси лапароскопик герниопластикаси (сеткали имплантант нархисиз) (ТЕР ТАРР)

ТО 001 Меатотомия

ТО 002 Циркумцизия

ТО 003 Гидроцелэктомия

ТО 004 Орхидэктомия (бир томонлама)

ТО 005 Орхидэктомия (икки томонлама)

ТО 006 Орхидопексия (бир томонлама)

ТО 007 Орхидопексия (икки томонлама)

ТО 008 Вазэктомия (икки томонлама)

ТО 009 Мояк ортиги кистасини олиб ташлаш

ТО 009/1 Мояк ортиги кистасини микрохирургик усулда олиб ташлаш

ТО 010 Уретра полипини олиб ташлаш

ТО 011 Парауретрал кистани олиб ташлаш

ТО 012 Уруг чикарув йули ва ёргокни ревизия килиш

ТО 013 Вазовазоанастомоз (бир томонлама)

ТО 014 Вазовазоанастомоз (икки томонлама)

ТО 015 Эпидидимовазоанастомоз (бир томонлама)

ТО 016 Эпидидимовазоанастомоз (икки томонлама)

ТО 017 Каверноз ва спонгиоз танани дистал шунтлаш

ТО 018 Каверноз ва спонгиоз танани проксимал шунтлаш

ТО 019 Жинсий олат олеогранулемасини олиб ташлаш

ТО 020 Жинсий олатни лигаментотомия килиш

ТО 021 Жинсий олат оксил пардасини пликация килиш

ТО 021/1 Жинсий олат чандик (бляшка) ларини олиб ташлаш ва вена томирини кучириб утказиш

ТО 022 Микрохирургик варикоцелэктомия

ТО 023 Микрохирургик варикоцелэктомия (икки томонлама)

ТО 023/1 Варикоцелэктомия

ТО 023/2 Варикоцелэктомия (икки томонлама)

ТО 024 Жинсий олат протезларини имплантация килиш (протез нархисиз)

ТО 024/1 Жинсий олатни денервация килиш (эректил дисфункцияда)

ТО 025 Аёлларда сийдик тутолмасликда TVT имплантацияси (имплант нархисиз)

ТО 026 Орка анастомотик уретропластика

ТО 027 Орка анастомотик уретропластика, пубэктомия билан бирга

ТО 028 Олдинги анастомотик уретропластика

ТО 029 Ков суяги орти уретровезикоанастомози, оментопластика билан бирга

ТО 030 Оралик (чот) уретростомасини шакллантириш

ТО 031 Буккал уретропластика

ТО 032 Пануретрал буккал уретропластика

ТО 033 Оролчали буккал уретропластика

ТО 034 Трансвезикал фистулоррафия

ТО 035 Трансабдоминал фистулоррафия

ТО 036 Трансвагинальная фистулоррафия

ТО 037 Уретра шиллик кавати пролапсини кесиб олиш

ТО 038 Трансвезикал аденомэктомия

ТО 039 Эпицистолитостомия

ТО 039/1 Эпицистостомия

ТО 040 Уретеролитотомия

ТО 041 Уретероцистонеоанастомоз

ТО 042 Уретеропиелоанастомоз

ТО 043 Иккиламчи уретеропиелоанастамоз

ТО 044 Уретрани экстравагинал транспозицияси

ТО 045 Кавернозография

ТО 046 Генитография

ТО 047 Нефролитотомия (маржонсимон тошларда)

ТО 048 Пиелолитотомия (маржонсимон тошларда)

ТО 049 Ковук дивертикулэктомияси

ТО 050 Йохансон операцияси

ЭО 001 Ковукка Ботулин токсинини сийдик канали оркали инъекция килиш (дори воситаси нархисиз)

ЭО 002 Ковук тошини сийдик канали оркали контактли литотрипторда майдалаш (битта тош булганда)

ЭО 003 Ковук тошларини сийдик канали оркали контактли литотрипторда майдалаш (бир нечта тошлар булганда)

ЭО 003/1 Ковук тошларини тери оркали контактли литотрипторда майдалаш

ЭО 004 Ковук тошини сийдик канали оркали лазерли литотрипторда майдалаш (битта тош булганда)

ЭО 005 Ковук тошларини сийдик канали оркали контактли литотрипторда майдалаш (бир нечта тошлар булганда)

ЭО 005/1 Ковук тошларини тери оркали лазерли литотрипторда майдалаш (бир нечта тошлар булганда)

ЭО 006 Сийдик чикарув йули тошларини лазер ёрдамида майдалаш

ЭО 007 Сийдик чикарув йули тошларини пневматик литотриптор ёрдамида майдалаш

ЭО 008 Цистостомия

ЭО 009 Сийдик чикарув канали огзини кесиб куйиш

ЭО 010 Уретероцелени кесиб куйиш

ЭО 011 Ковук дивертикули буйнини кесиб куйиш

ЭО 012 Ковукни конаб турган томирларини коагуляция килиш

ЭО 013 Сийдик чикарув каналини уретероскопия килиш ва биопсия олиш

ЭО 014 Ковукдан ёт жисмни олиб ташлаш

ЭО 015 Уретрадан ёт жисмни олиб ташлаш

ЭО 016 Простата бези аденомасини трансуретрал резекцияси (ТУР) 50 граммгача безларда ( гистологик текширув билан)

ЭО 017 Простата бези аденомасини трансуретрал резекцияси (ТУР) 50 граммдан катта безларда ( гистологик текширув билан)

ЭО 018 Ковук буйни склерозини трансуретрал резекцияси (гистологик текширув билан)

ЭО 019 Простата бези усмасини трансуретрал резекцияси ( гистологик текширув билан)

ЭО 020 Ковук усмасини трансуретрал резекцияси ( гистологик текширув билан)

ЭО 021 Простата бези аденомасини лазерли энуклеацияси (HoLEP) 50 граммгача ( гистологик текширув билан)

ЭО 022 Простата бези аденомасини лазерли энуклеацияси (HoLEP) 75 граммгача ( гистологик текширув билан)

ЭО 022/1 Простата бези аденомасини лазерли энуклеацияси (HoLEP) 100 граммгача ( гистологик текширув билан)

ЭО 023 Простата бези аденомасини лазерли энуклеацияси (HoLEP) 120 граммгача ( гистологик текширув билан)

ЭО 024 Простата бези аденомасини лазерли энуклеацияси (HoLEP) 150 граммгача ( гистологик текширув билан)

ЭО 025 Простата бези аденомасини лазерли энуклеацияси (HoLEP) 150 граммдан катта безларда ( гистологик текширув билан)

ЭО 026 Ретроград уретеропиелография

ЭО 027 Сийдик чикарув йули стриктурасини баллон ёрдамида кенгайтириш

ЭО 028 Сийдик чикарув йулидан ёт жисмни олиб ташлаш

ЭО 029 Сийдик чикарув йули стриктурасини буж ёрдамида кенгайтириш

ЭО 030 Сийдик чикарув йулига стент куйиш

ЭО 031 Диагностик уретероскопия

ЭО 032 Сийдик чикарув йули стентини алмаштириш

ЭО 033 Ковук тампонадасида цистоскопия килиш ва ковукни ювиб ташлаш

ЭО 034 Тери оркали (перкутан) нефростомия килиш (бир томонлама)

ЭО 035 Тери оркали (перкутан) нефростомия килиш (икки томонлама)

ЭО 036 Буйракни ингичка игнали аспирацион биопсия килиш

ЭО 037 Буйрак паренхимасини тери оркали биопсия килиш

ЭО 038 Буйрак тошини тери оркали (перкутан нефролитоэкстракция) олиб ташлаш

ЭО 039 Буйрак тошларини тери оркали (перкутан нефролитотрипсия) олиб ташлаш

ЭО 039/1 Буйрак маржонсимон тошларини тери оркали (перкутан нефролитотрипсия) олиб ташлаш

ЭО 039/2 Буйрак маржонсимон ва куплаб тошларини тери оркали (перкутан нефролитотрипсия) олиб ташлаш (2-этап)

ЭО 040 Буйрак кисталарини пункция ва склеротерапия килиш

ЭО 041 Нефростомик канални бужлаш

ЭО 042 Буйракни ингичка игна ёрдамида аспирация килиш ва паранефрал клетчаткага антибиотик юбориш

ЭО 043 Диагностик нефроскопия

ЭО 044 Поликистозда буйракни ингичка игна ёрдамида аспирация килиш (бир томонлама)

ЭО 046 Буйрак тошларини эгилувчан уретерореноскоп оркали лазер ёрдамида майдалаш

ЭО 047 Цистостомани алмаштириш

ЭО 048 Нефростомани алмаштириш, бир томонлама (Амбулатор)

ЭО 049 Нефростомаларни алмаштириш, икки томонлама (Амбулатор)

ЭО 050 Ковукни биопсия килиш (анализсиз)

ЭО 051 Оптик уретротомия

ЭО 052 Уретрани рентген назорати остида бужлаш

ЭО 053 Уруг чикарув думбокчасини трансуретрал резекция килиш